Razvoj tržišta rada u partnerstvu sa dijasporom

Razvoj tržišta rada u partnerstvu sa dijasporom

Projekat „Razvoj tržišta rada u partnerstvu sa dijasporom“ jeste projekat koji realizuje Općina Ključ u okviru projekta „Dijaspora za razvoj – D4D“ koji predstavlja projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Vlade Švicarske, u...